fbpx

คอร์ส

โทอิค 

TOEIC Course

TOEIC 700++

ใบเบิกทางสู่ความฝัน 

 1


INTRODUCTION

“คะแนน TOEIC ไม่ใช่บัตรผ่านสู่การเป็นแอร์ แต่คือใบเบิกทางของทุกสายงานในปัจจุบัน”

งานสายการบินต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้คนจากนานาชาติ (International Communication) ดังนั้นแทบทุกสายการบินจึงเลือกคะแนน 600 เป็นคะแนนพื้นฐานในการคัดเลือกผู้สมัครตั้งแต่ในขั้นตอนแรก แต่จากประสบการณ์การร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก พี่ฝ้ายขอฟันธงเลยว่าคะแนน 700++ เป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องทำได้ เพื่อพิชิตทุกสายการบินชั้นนำ 

 

ในบริษัทขนาดใหญ่ปัจจุบันกำหนดรับคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 550 – 600 ++ ในทุกตำแหน่ง เช่น ปตท., ฮอนดา, AIS, DTAC หรือธนาคารต่าง รวมไปถึงนักศักษามหาวิทยาลัยทุกคนตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป จะต้องสอบ TOEIC เพื่อจบ!!! กระแสนี้ชี้ให้เห็นว่าข้อสอบ TOEIC มีมาตรฐานที่ผู้คนยอมรับว่าหากผู้สมัครสามารถทำคะแนนได้ดี จะสะท้อนความสามารถในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้จริง ดังนั้นถ้าน้องๆ ตั้งใจฝึกฝนนอกจากคะแนนที่ดีแล้วยังได้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตอีกด้วย 

 

รูปแบบข้อสอบ Redesigned TOEIC (Listening and Reading Test) ระยะเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบ 200 ข้อ รวม 990 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที จะมีการเปิดเสียงบทสนทนาสั้นตั้งแต่บทพูด 1 คน ไปจนถึงเป็นการสนทนาเป็นกลุ่มให้ฟังและเลือกคำตอบ โดยมีเวลาให้คิดและกาคำตอบจำกัด จึงต้องเน้นสมาธิ และเทคนิคทำโจทย์เร็วช่วยในการพิชิต 4 พาร์ตย่อย ได้แก่

 

1: Photographs 10 ข้อ 

2: Question-Response 30 ข้อ 

3: Conversations 30 ข้อ

4: Short Talks 30 ข้อ

 

ส่วนที่ 2 : การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน ซึ่งจะวัดความรู้ทั้ง Grammar, Vocab, และ Reading Technique โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

 

5: Incomplete Sentences 40 ข้อ 

6: Text Completion 12 ข้อ

7: Reading Comprehension 48 ข้อ
 2


CREW-ACADEMY

9 เหตุผล ที่ทุกคนเลือก CrewAcademy เท่านั้น

01

30 Hours

30 ชั่วโมง กับครูที่ให้ความรู้และทำให้การทำข้อสอบเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ 

CrewAcademy

02

30 Seats

30 ที่นั่ง ใกล้ชิดดูแลทั่วถึง เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องใช้เป็น

CrewAcademy

03

Mockup Exams

เรียนจากแนวโจทย์เสมือนจริง โดยทีมครูประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี 

CrewAcademy

04 

Simulation test

เรามีข้อสอบเสมือนจริงให้ทดสอบ วิเคราะห์โดนจริง แก้ไขตรงจุด

CrewAcademy

05

Feel it, Know it 

ทำข้อสอบ Reading เป็นเรื่องง่ายเหมือนมี Native DNA 

CrewAcademy

06

Grammar Guru

เราสอนเทคนิคจำแม่นแกรมมาร์ ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวที่นี่เท่านั้น

CrewAcademy

07 

Photo it

เทคนิคจำเป็นภาพ จำแม่น เป็น Long-term memory (ความทรงจำระยะยาว) 

CrewAcademy

08

Life-long Skill

ผ่านการสมัครรอบแรกชัวร์ เราจึงเตรียมน้องให้พร้อมใช้ต่อนอกห้องสอบตลอดชีวิต

CrewAcademy

09

Unlimited Success

ไม่มีข้อจำกัด เรียนซ้ำฟรีไม่อั้น จนกว่าจะได้คะแนนที่ตั้งใจ 

CrewAcademy

ใบเบิกทางสู่ความฝัน 

SEND US YOUR BRIEF.

COME VISIT US AT OUR OFFICE.

บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (สนญ.)

128/40 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

contact@crewacademy.in.th

090 696 99 00

ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร 

แค่รู้ตัวว่าพร้อมไหมที่จะคว้าโอกาส

090 696 99 00

© CrewAcademy 2019 | Made with by WiJai